Privacybeleid voor mobiele applicaties

Privacybeleid

Gegevensbeheerder

De beheerder, d.w.z. de entiteit die beslist over de doeleinden en de middelen om persoonsgegevens te verwerken, is INPEAK Dawid Markiel Marcin Kawalec s.c. z/s 52-336 Wrocław, Zabrodzka str. 40/2 (hierna genoemd „INPEAK”).

Informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens

Voor zaken met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: inpeak@inpeak.pl of INPEAK Dawid Markiel Marcin Kawalec s.c. z/s 52-336 Wrocław, Zabrodzka str. 40/2.

Verzamelen van gegevens en het doel van hun verwerking (Verwerkingsdoel en rechtsgrondslag)

Sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, inclusief contact opnemen met de klant in verband met de uitvoering ervan art. 6 par. 1 let. b AVG

Behandeling van klachten art. 6 par. 1 let. c AVG

Vorderingen in verband met de gesloten overeenkomst art. 6 par. 1 let. f AVG

Archivering van documentatie, d.w.z. overeenkomsten en afrekeningsdocumenten art. 6 par. 1 let. c AVG

Statistieken bijhouden art. 6 par. 1 let. f AVG

Het bezitten van informatie over statistieken van onze activiteiten, waardoor we ons bedrijf kunnen verbeteren

Marketingactiviteiten uitvoeren van eigen producten en diensten zonder gebruik te maken van electronische communicatiemiddelen art. 6 par. 1 let. f AVG

Het uitvoeren van marketingactiviteiten ter promotie van het bedrijf
Marketingactiviteiten uitvoeren van eigen producten en diensten met behulp van electronische communicatiemiddelen art. 6 par. 1 let. f AVG, waarbij andere bindende bepalingen, met name de Telecommunicatiewet en de Wet op het aanbieden van electronische diensten, enkel worden uitgevoerd op basis van toestemmingen in ons bezit

Het uitvoeren van marketingactiviteiten die het bedrijf promoten door het gebruik van e-mailadressen en telefoonnummers

Behandeling van meldingen gericht via het contactformuier, andere aanvragen, inclusief het verzekeren van de verantwoording art. 6 par. 1 let. f AVG

Het beantwoorden van meldingen en vragen gericht via het contactformulier of in een andere vorm, inclusief het opslaan van gevoelige aanvragen en antwoorden ter naleving van het verantwoordingsbeginsel.

Ontvangers van gegevens

Ontvangers van gegevens
We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten die deze zullen verwerken, in het bijzonder:

1) entiteiten die post- of koerierdiensten uitvoeren,

2) banken, als het nodig is om schikkingen te treffen,

3) overheidsinstanties of andere entiteiten die op grond van wettelijke bepalingen gerechtigd zijn, met als doel om aan onze verplichtingen te voldoen (Belastingdienst, Arbeidsinspectie PIP, Sociale Zekerheidsinstelling ZUS),

4) entiteiten, aan wie wij de opdracht geven, die ons ondersteunen bij onze activiteiten, in het bijzonder leveranciers van externe systemen die onze activiteiten ondersteunen.

Opslagtijd van gegevens

Als beheerder zijn we verplicht om documenten met gegevens op te slaan gedurende de wettelijk voorgeschreven tijd of wanneer dit nodig is voor de goede werking van ons bedrijf en de naleving van het verantwoordingsbeginsel.

We slaan gegevens op gedurende de hieronder aangegevens periodes:

Gegevens in contracten tot de verjaringstermijn voor claims die voortvloeien uit het contract.

Boekhoudingsschikkingsdocumenten en gerelateerde documenten tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor de belastingplicht, tenzij de belastingwet anders bepaalt.

Documenten met betrekking tot de garantie

Documenten met betrekking tot garantie en klachten worden verwerkt tot 1 jaar na het verstrijken van de garantie of afhandeling van de klacht.

Gegevens voor marketingdoeleinden

In het geval van gegevensverwerking op basis van toestemming – tot de intrekking ervan;

In het geval van gegevensverwerking op basis van een legitiem doel – tot bezwaar wordt gemaakt.

Gegevens verstrekt via het contactformulier Voor een periode van 3 jaar om het verantwoordingsbeginsel te handhaven.

Rechten op het gebied van verwerkte gegevens en vrijwillige verstrekking van gegevens

Iedereen heeft het recht op toegang tot zijn gegevens en het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdracht, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de wet op de verwerking aan te testen, die is gemaakt op basis van toestemming vóór de intrekking ervan (zolang de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming).

Bovendien, als de verwerking die door ons wordt uitgevoerd in strijd is met de AVG-bepalingen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de President van het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens.

Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk om contracten af te sluiten en afrekeningen te doen van het bedrijf. Voor het overige is het verstrekken van gegevens vrijwillig.

Verwerking van persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een geautomatiseerde manier (inclusief in de vorm van profilering) op een zodanige manier dat als gevolg van een dergelijke geautomatiseerde verwerking beslissingen kunnen worden genomen, andere rechtsgevolgen kunnen ontstaan of op een andere manier onze klanten op aanzienlijke wijze kunnen beïnvloeden.

In het kader van de activiteiten maken we gebruik van cookies op een zodanige manier dat we het verkeer op onze webpagina’s observeren en analyseren, alsook remarketingactiviteiten ondernemen, echter in het kader van deze activiteiten verwerken we geen persoonsgegevens in de zin van AVG.