Tak, oferujemy taką usługę. Wszelkie informacje znajdziesz wkrótce w sklepie internetowym.

Nie potrzebujesz montować magnesu ani innych mierników kadencji, gdyż POWERCRANK mierzy rytm pedałowania wykorzystując odpowiednie czujniki. Wartość aktualnej kadencji (rytmu pedałowania) wysyłana jest protokołem ANT+ oraz Bluetooth Smart.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie przestrzeni montażowej. POWERCRANK jest kompatybilny z większością ram rowerowych, jednakże występują modele w których odstęp pomiędzy ramą, a lewym ramieniem mechanizmu korbowego jest zbyt mała. W celu upewnienia się czy POWERCRANK jest kompatybilny z Twoim rowerem sprawdź czy w przestrzeni pomiędzy tylnymi widełkami ramy, a lewym ramieniem korby (w połowie jej długości) zmieści się klucz imbusowy 10mm (ilustracja poniżej).

Zakupiony miernik mocy należy zastąpić aktualnie używanym lewym ramieniem mechanizmu korbowego.

 

POWERCRANK potrzebuje minimum 10mm odstępu pomiędzy korbą a ramą.

Numer ten dołączany jest do każdego miernika POWERCRANK i służy jako kod zabezpieczający podczas parowania miernika POWERCANK z aplikacją mobilną INPEAK Manager dostępnej w Sklepie Play. Kod ten wpisuje się jednorazowo podczas dodawania Twojego miernika do listy urządzeń w aplikacji mobilnej.

Wszelkie pytania/problemy kieruj na support@inpeak.pl

Liczniki rowerowe wyposażone w ANT+ poinformują Cię gdy w połączonym mierniku POWERCRANK bateria osiągnie poziom 10% żywotności wyświetlając komunikat: „Słaba bateria miernika mocy”. 

1. Ustaw rower w pozycji jazdy (patrz fot. 7).
2. Uruchom urządzenie – obracając dwukrotnie korbą wstecz.
3. Upewnij się, że bateria w mierniku ma co najmniej 10% żywotności.
4. Ustaw lewe ramię korby pionowo pedałem w dół (godzina 6) zgodnie z fot. 7 i upewnij się, że żaden przedmiot nie dotyka lewego ramienia. Do lewego ramienia musi być przykręcony pedał.
5. Sparuj komputer rowerowy z POWERCRANK, wpisując w opcjach ANT+ numer ID umieszczony na korbie lub na opakowaniu.
6. Uruchom w komputerze rowerowym funkcję kalibracji ZERO OFFSET.
7. Po chwili pojawi się komunikat świadczący o zakończeniu kalibracji oraz wartość procesu kalibracji, która powinna mieścić się w zakresie od -30 do 30. Proces ten może potrwać nawet do kilkudziesięciu sekund. Jeżeli wartość ta nie mieści się w podanym zakresie, skontaktuj się z support@inpeak.pl.

Po procesie kalibracji urządzenie jest gotowe do jazdy.

Uwagi:

Kalibrację należy przeprowadzać stosunkowo często, szczególnie po zmianie warunków atmosferycznych – zapewni to poprawne wskazania pomiaru mocy POWERCRANK. Kalibrację należy przeprowadzać każdorazowo po demontażu i montażu urządzenia oraz wymianie baterii.

 1. Odkręć pokrywkę zgodnie ze strzałką umieszczoną na jej froncie (patrz fot. 1).
 2. Włóż nową baterię CR2032 do pokrywy urządzenia POWERCRANK zgodnie z rysunkiem na jej froncie.
 3. Upewnij się, czy o-ring jest we właściwym miejscu (patrz fot. 2, 3).
 4. Upewnij się, czy brud (błoto, woda, kurz) nie dostał się do komory baterii – jeżeli się dostał, usuń dokładnie używając delikatnej szmatki lub patyczka higienicznego.
 5. Włóż pokrywkę do obudowy tak, aby czerwone znaki na obudowie i pokrywie pokrywały się ze sobą (patrz fot. 4).
 6. Dociśnij pokrywkę do obudowy i przekręć pokrywę przeciwnie do kierunku otwierania (patrz fot. 5).

Informacje te, znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do miernika mocy.

 1. Odkręć pokrywkę zgodnie ze strzałką umieszczoną na jej froncie (patrz fot. 1).
 2. Włóż nową baterię CR2032 do pokrywy urządzenia POWERCRANK zgodnie z rysunkiem na jej froncie.
 3. Upewnij się, czy o-ring jest we właściwym miejscu (patrz fot. 2, 3).
 4. Upewnij się, czy brud (błoto, woda, kurz) nie dostał się do komory baterii – jeżeli się dostał, usuń dokładnie używając delikatnej szmatki lub patyczka higienicznego.
 5. Włóż pokrywkę do obudowy tak, aby czerwone znaki na obudowie i pokrywie pokrywały się ze sobą (patrz fot. 4).
 6. Dociśnij pokrywkę do obudowy i przekręć pokrywę przeciwnie do kierunku otwierania (patrz fot. 5).
 7. Zamontuj lewe ramię zgodnie z instrukcją producenta, dokręcając je zgodnie z wyznaczonym przez producenta momentem siły.
 8. Obracając powoli korbę o 360 stopni sprawdź czy obudowa miernika POWERCRANK nie koliduje w żadnym punkcie z ramą roweru.
 9. Zamontuj pedał.

Po każdorazowym montażu korby lub wymianie baterii skalibruj urządzenie.

Sprawdź czy Twój komputer rowerowy wspiera protokół ANT+ lub Bluetooth Smart, oraz czy znajduje się na liście kompatybilnych z POWERCRANK urządzeń.

Jeśli Twój komputer jest kompatybilny z POWERCRANK sprawdź czy bateria miernika mocy nie jest rozładowana, bądź miernik mocy nie jest wyłączony. W celu włączenia miernika wykonaj kilkukrotnie obrót korbą wstecz. Następnie spróbuj ponownie wyszukać miernik mocy POWERCRANK na swoim komputerze rowerowym.

Listę kompatybilnych komputerów rowerowych znajdziesz w zakładce support.

Load More