Tak, mają Państwo prawo do zwrotu zamówionego towaru z wyłączeniem POWERCRANK CUSTOM w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

Przygotowaną paczkę prosimy wysłać na adres:

INPEAK – ZWROT
ul. Zabrodzka 40/2
52-336 Wrocław

Razem ze zwracanym towarem należy koniecznie wysłać:

 • oryginał dowodu jego zakupu (w przypadku zwrotu tylko części towarów z danego zamówienia odeślemy Państwu skorygowany rachunek, który będzie podstawą np. do roszczeń reklamacyjnych),
 • wydrukowany i wypełniony formularz odstąpienia od umowy

Jeśli to możliwe, prosimy także o przesłanie opakowania oraz kompletu metek dołączonych do produktu. Zwracany towar nie może przy tym nosić śladów eksploatacji i montażu, tzn. musi nadawać się do ponownej sprzedaży jako towar nowy.

Prosimy o podawanie w formularzu odstąpienia od umowy numeru konta, na który chcą Państwo otrzymać zwrot pieniędzy.

W przypadku zwrotu całej zawartości zamówienia w ciągu 14 dni od momentu realizacji zwrotowi ulega pełna wartość zamówienia, tj. cena wszystkich towarów oraz koszty wysyłki. We wszystkich pozostałych przypadkach (zwrot części zamówienia lub zwrot po upływie co najmniej 14 dni od otrzymania paczki) kosztów wysyłki zamówienia nie pokrywamy.

PROCEDURA ZWROTU TOWARU

 • Po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem zostanie wystawiona korekta FAKTURY VAT, która zostanie wysłana do Państwa mailem.
 • W mailu prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania korekty (krótka odpowiedź ze słowem “POTWIERDZAM”).
 • Zwrot pieniędzy w formie przelewu zostanie wysłany na wskazany przez Państwa rachunek bankowy w czasie do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki, ale tylko w przypadku potwierdzenia korekty faktury.

 

By zapewnić pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych przez nasze strony www, połączenie z serwerem jest szyfrowane na podstawie certyfikatu SSL firmy Hekko.pl.

Wszelkie transakcje on-line (Przelewy24 itp.) także odbywają się w trybie połączenia szyfrowanego. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo połączenia i ogranicza do minimum ryzyko kradzieży Państwa danych osobowych lub informacji związanych z płatnością.

Co więcej, podczas realizacji takiej płatności nigdy nie mamy wglądu w Państwa dane osobowe ani dane konta, numery kart itp. Dodatkowo każda transakcja jest zapisywana w historii systemów płatniczych, więc po każdej płatności pozostaje wyraźny ślad w systemie prowadzonym przez niezależną od nas instytucję.

Jak rozpoznać, czy połączenie jest szyfrowane? To proste – w pasku adresu przeglądarki internetowej wyświetla się ikona kłódki. Po kliknięciu w tę ikonkę wyświetlają się szczegółowe informacje na temat instytucji wystawiającej certyfikat oraz tożsamości firmy, która z tego tego certyfikatu korzysta. Informacje te są aktualizowane przez przeglądarkę przy każdej wizycie na naszej stronie dla zapewnienia maksymalnej ochrony.

Jednocześnie informujemy, że podczas wizyty na naszej stronie w komputerze nie są instalowane żadne programy naruszające prywatność Gości. Jedynym elementem instalowanym w komputerze Gości są tzw. pliki cookies, które nie zagrażają prywatności Internauty, za to są potrzebne do realizacji procesu zamówienia. Większość nowoczesnych przeglądarek internetowych umożliwia usunięcie plików cookie bezpośrednio po zakończeniu wizyty na stronie lub informowanie Gościa, gdy nowe pliki mają zostać zainstalowane w komputerze.

Nie musisz. Jest możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji w naszym serwisie czyli “jako gość”. O ststusie Twojego zamówienia będziesz informowany mailowo na adres podany podczas składania zamówienia.

Możliwe sposoby dostarczenia:

 • Dostawa do domu, pracy etc.- kurier DPD 15zł brutto.
 • Odbiór osobisty.

Jeżeli zamówiłeś opcję POWERCRANK CUSTOM przesyłka od inpeak.pl do Ciebie jest darmowa i realizowana kurierem DPD.

Realizacja zamówienia gotowej korby z pomiarem mocy, trwa 1-3 dni. W tym czasie od momentu otrzymania płatności za towar zobowiązani jesteśmy wysłać miernik. Nie jesteśmy odpowiedzialni za czas transportu, który jednak zazwyczaj trwa do 24h przy opcji kuriera DPD.

Realizacja zamówienia POWERRCANK CUSTOM, trwa max 7 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu odebrania przez nas Twojego ramienia korby od kuriera do momentu próby dostarczenia Tobie gotowego miernika przez kuriera. Nie jesteśmy odpowiedzialni za czas transportu, który jednak zazwyczaj trwa do 24h przy opcji kuriera DPD.

 

INPEAK S.C.
ul. Zabrodzka 40/2
52-336 Wrocław

NIP: 8992809630

kontakt ogólny: inpeak@inpeak.pl
wsparcie techniczne: support@inpeak.pl

telefon:
+48 799 966 827
+48 884 173 993

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

1. Płatność z góry

 • – Poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu (wysyłany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia)
 • – Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego
 • – Poprzez wpłatę przy wykorzystaniu systemu Przelewy24

Inpeak s.c. z siedzibą pod adresem: ul. Zabrodzka 40/2, 52-336 Wrocław, udziela gwarancji na urządzenie POWERCRANK znajdujące się w oryginalnym opakowaniu (“Produkt POWERCRANK”), obejmującej wady materiałowe i wady wykonania pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z instrukcją użytkowania, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi Produktu POWERCRANK, na okres 12 miesięcy od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym (“Okres gwarancji”). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej gwarancji na produkt POWERCRANK za pośrednictwem punktów serwisowych wskazanych przez Inpeak s.c. w niniejszym dokumencie lub na stronie internetowej www.inpeak.pl. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i wad wykonania użytkownik może skierować swoje roszczenia do Inpeak s.c. nawet wtedy, gdy zakupił produkt POWERCRANK u innego sprzedawcy, jeżeli od daty zakupu nowego produktu nie upłynął jeszcze okres gwarancji. Warunkiem gwarancji jest okazanie dowodu zakupu nowego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Inpeak s.c. sprzętu, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego z produktem POWERCRANK. Niniejsza gwarancja nie dotyczy części które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania; drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów; uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu z produktem osoby trzeciej, który nie został dostarczony razem z produktem POWERCRANK; uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego montażu, pożaru, powodzi lub innych przyczyn zewnętrznych; uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu POWERCRANK w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu; uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych przez osoby niebędące przedstawicielami Inpeak s.c.; uszkodzeń mechanicznych; w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu POWERCRANK i w przypadku, gdy Inpeak s.c. otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że produkt POWERCRANK jest kradziony oraz gdy użytkownik nie jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że jest prawowitym użytkownikiem produktu (np. przedstawiając dowód zakupu).
Usługi gwarancyjne w odniesieniu do produktu POWERCRANK może wykonywać wyłącznie Inpeak s.c. lub autoryzowany przez Inpeak s.c. dostawca usług serwisowych.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej produkt POWERCRANK zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Inpeak s.c. może zainstalować w produkcie POWERCRANK aktualizacje oprogramowania, które będzie wymagało od użytkownika samodzielnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania umieszczonego na stronie producenta w zakładce inpeak.pl/support.

Termin podjęcia przez Inpeak s.c. decyzji co do sposobu realizacji zgłoszenia wynikającego z gwarancji wynosi 14 dni od daty dostarczenia produktu POWERCRANK do serwisu producenta. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady Inpeak s.c. może obciążyć użytkownika kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.
Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji użytkownik złoży roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, Inpeak s.c. według własnego uznania:
a. naprawi produkt POWERCRANK przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo
b. wymieni produkt POWERCRANK na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo
c. zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot produktu POWERCRANK.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Inpeak s.c., stają się własnością Inpeak s.c.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Inpeak s.c. dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Inpeak s.c. wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują wyłącznie gwarancje i środki prawne oraz inne warunki, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Gwarancja ta nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw wynikających z przepisów prawa konsumenckiego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Inpeak s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Inpeak s.c. oraz za utracone zyski lub korzyści. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami roszczenia wobec Inpeak s.c. z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

Żaden z odsprzedawców, agentów i pracowników Inpeak s.c. nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji. Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla pozostałych postanowień.

W sytuacji, kiedy płatność online nie została przyjęta (np. z powodu “zawieszenia się” łącza internetowego), mogą Państwo całkowicie zignorować swoje zamówienie i złożyć je na nowo.

Ponieważ zamówienia nie są przyjmowane do realizacji do momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, wystarczy złożyć zamówienie jeszcze raz i opłacić je – w tej sytuacji realizowane będzie tylko to zamówienie, za które otrzymaliśmy wpłatę.

Zamówiony towar jest dostarczany do Klienta w wybrany przez niego sposób:

 • Przesyłka kurierska DPD
 • Odbiór osobisty

Podejrzaną przesyłkę można także otworzyć, jednak należy to zrobić w obecności pracownika firmy kurierskiej. W razie niezgodności należy spisać protokół zawierający imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość paczki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Ten protokół należy przesłać do nas. Będzie on podstawą do uznania przez nas reklamacji i wysłania brakującego towaru.

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wysyłki zamówienia za granicę (w obrębie Unii Europejskiej). W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt w celu ustalenia jego szczegółów.

To kilka prostych kroków aby przekazać nam bezpiecznie lewe ramię do usługi montażu miernika mocy. Postępuj z instrukcją:

1. Odkręć pedał lewego ramienia mechanizmu korbowego.

2. Odkręć lewe ramię mechanizmu korbowego używając przeznaczonych do tego dedykowanych kluczy.

3. Oczyść ramię z zabrudzeń wilgotną szmatką.

4. Spakuj ramię owijając je w folię bąbelkową, a następnie umieść je w kartonie lub kopercie bąbelkowej.

5. Umieść wewnątrz paczki kartkę z numerem zamówienia, który znajdziesz w e-mailu “INPEAK – Twoje potwierdzenie do zamówienia”

6. Nadaj przesyłkę dowolnym kurierem lub Pocztą Polską na następujący adres:

INPEAK S.C.
ul. Zabrodzka 40/2
52-336 Wrocław

Pamiętaj ! – przesyłkę nadajesz na Twój koszt – umieść wewnątrz przesyłki kartkę z numerem zamówienia – zabezpiecz odpowiednio lewe ramię ochronnym materiałem (np. folia bąbelkowa)

Load More